AxHA staat voor Axis HAbitat

We stellen onze klanten in staat om hun maatschappelijke doelen te bereiken.

Het aanpakken van "complexe maatschappelijke problemen" vereist vaak een multi-level en multi-sectorale aanpak. AxHA faciliteert: institutionele ontwikkelingen, op onderzoek gebaseerde inzichten en sectoroverschrijdende samenwerkingsverbanden op Europees niveau.

Onze klanten zijn agenten van verandering. Binnen hun sectoren creëren zij de noodzakelijke institutionele, economische en technologische voorwaarden om maatschappelijke en milieudoelstellingen te bereiken op de as richting een meer duurzame toekomst.

Onze consultants zijn experts op het gebied van public affairs, onderzoek & innovatie, impactfinanciering & rapportage.