Onze dienstverlening

EU-monitoring en -belangenbehartiging: de condities creëren voor toekomstbestendige maatschappijen.

 • Het organiseren van bijeenkomsten met leden van het Europees Parlement en medewerkers van de Europese Commissie om het model van goede doelen loterijen te promoten en toezicht te houden op de relevante EU-regelgeving.
 • EU-staatssteunbestendige compensatie van Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB).
 • Sectoraal handboek over de toepassing van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Het helpen omarmen van toekomstige uitdagingen door het identificeren, ontwikkelen en introduceren van innovatieve diensten.

 • Impactfinanciering voor een grootschalige investering in de installatie van PV-panelen voor de Vlaamse sociale huisvestingssector.
 • Opstellen van jaarlijkse impactrapportages ten behoeve van een Social Bond (> 1 mld) voor investeringen in de sociale woningbouw.
 • Rapport over de maatschappelijke impact van de Franse sociale huisvestingssector.
 • Ontwikkeling van een nieuwe structuur en gouvernance voor een Europese branchevereniging.

Het ontdek sectoroverschrijdende mogelijkheden en beste praktijken via Europese onderzoeks- en innovatieprojecten.

 • Een Europees landenonderzoek naar best practices
 • Het organiseren van projectbezoeken naar de voorbereiding en uitvoering van de energietransitie in de woningbouw.
 • Het organiseren van een sectoroverschrijdend consortium om de maatschappelijke uitdagingen aan te pakken in het kader van een Europees innovatieproject.
 • Het opzetten van een Europees expertennetwerk voor professionele uitwisselingen.